« FIVE BAD HABITS THAT KEEP SMALL BUSINESSES FROM OBTAINING BANK FINANCING | Main | EMARKETER: BRANDS ARE A LONG WAY FROM FULLY INTEGRATING SOCIAL MEDIA INTO THEIR OVERALL MARKETING STRATEGY »

11/30/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lynn Kurtz

Has anyone noticed that it is now May 2013 and srill no CIHT demo?

tommytoy.typepad.com

Blacklight power is back in the news says it can generate electricity for 25 a kilowatt a public dem.. Very nice :)

tommytoy.typepad.com

Blacklight power is back in the news says it can generate electricity for 25 a kilowatt a public dem.. I like it :)

Tommy

Mr. Leno Birch Hansen, thank you so much for providing the information regarding Denmark Technical University's (DTU) hydrogen research. I was not aware that Denmark was one of the leaders in hydrogen research and development. I am eager to read DTU's research papers, which are available online, as soon as I have more time. Hydrogen gas storage and transportation issues need to be overcome in order for hydrogen to become practical for use as a fuel for automobiles. I found DTU's tablets for storing hydrogen gas very interesting. Thank you for providing the information. Tommy

Leno Birch  Hansen

See my comment above. If you use the same setup as Rowan University but instead of their Raney Nickel powder use the electrodes from DTU which are coated with Raney Nickel I belive you will either pouve disprove the reaktion. With the elecktrodes coated it will be very eaasy to scale the reaction to any seize. Remember DTU already has a plant running for several months produding hydrogen and akkording to professor Per Moller the electrodes are better than ever.

Leno Birch  Hansen

“I think you should have a look at the work that Per Moller and his group has done at DTU Denmark. They work with developmen¬¬t of electrodes to be used in manufactur¬¬ing of Hydrogen. What they have managed to do is develop an electrode that is covered with Raney Nickel which is the catalyst for the reaction, something that until now was thought impossible¬¬, because of raney nickels stability.¬¬. They have since august had a small plant running in Denmark producing M3 hydrogen pr hour using water . Now if you compare their process and the one that Blacklight Power claim to have developed then we are getting very close to something that is very similar even though the experimental setup is very different. i do not know if their process is developing a similar amount of heat as is claimed by BlackLight Power, I have a suspicion it does. Should it be the case then it will not be very difficult to repeat the BlackLight Power process with their novel catalyst.”


--------------------------------------------------------------------------------

Forskere ved DTU er nu i stand til at løfte effektiviteten af brintfremstilling ved hjælp af elektrolyse til et helt nyt niveau, uden at det går ud over omkostningerne. Det skyldes udvikling af en proces til fremstilling af elektroder.

Materialerne og grundideen til de nye elektroder har egentlig været kendt i mange år:

»Men vi har bare fremstillet dem en hel del smartere, end andre har været i stand til,« siger professor Per Møller, der sammen med ph.d.- studerende Cecilia Kristin Kjartansdóttir, har stået i spidsen for udviklingsarbejdet, som er foregået på afdelingen for Materialeteknologi og Udvikling under Institut for Mekanisk Teknologi

Ideen er, at elektroderne er påført et tyndt lag af såkaldt 'Raney-nikkel' - en legering af nikkel og aluminium først beskrevet for over 90 år siden:

»Ved hjælp af elektrokemiske processer er vi i stand til selektivt at fjerne aluminium og dermed opbygge en ekstremt stor overflade, hvor den katalytiske proces kan foregå,« forklarer Per Møller.

Det vil med andre ord sige, at forskerne helt undgår at bruge det kostbare platin, som ellers har været nødvendigt for at holde virkningsgraden oppe:

»Det er derfor, vi kan gøre det stinkende billigt. Vi skal ikke ud at opfinde nye materialer eller metoder. Det hele er principielt kendt. Det eneste, vi har tilført, er viden om elektrokemisk procesteknologi,« siger Per Møller.

Og netop derfor vil Per Møller heller ikke gå mere i detaljer omkring, hvordan forskerne helt præcist har gjort, for det er her hemmeligheden ligger. Resultatet er en elektrode, som koster under en tiendedel af, hvad man ellers skal betale.
Erhvervssamarbejde i Herning
Arbejdet med udvikling af nye metoder til katalytisk fremstilling af brint blev for tre år siden sat i gang af virksomheden GreenHydrogen i Herning. Man valgte at satse på to forskellige metoder: Keramiske elektroder, som Risø DTU i Roskilde har specialiseret sig i, og Raney-nikkel-elektroderne fra Per Møllers forskningsgruppe i Lundtofte. Direktør i GreenHydrogen Jørgen Krogsgaard Jensen siger:

»Vi har med DTU's forskning fået vist, at der kan opnås betydelige kvantespring på virkningsgraden. Vi har hele tiden fokuseret på, at der skal udvikles kommercielle anlæg, og det ser vi ud til at kunne opnå,« siger Jørgen Krogsgaard Jensen.

Lige nu står et anlæg og kører hos H2-College i Herning. Det producerer 4 normalkubikmeter brint i timen ved 30 bar og en procestemperatur på 100 grader celsius. Det eneste, som skal tilføres, er rent vand og el.

Den store udfordring for GreenHydrogen bliver nu at bære resultaterne fra laboratoriet over i anlægget, og Jørgen Krogsgaard Jensen forventer, at de inden længe vil have et anlæg, som kan producerer én normalkubikmeter brint ud fra 4 kWh.

Prisen for den producerede brint, afhænger af et væld af faktorer, men Jørgen Krogsgaard Jensen vurderer, at med de resultater, man allerede i dag kan fremvise, så ligger de samlede produktionsomkostninger pr. kilo brint på cirka 60 procent af eksisterende metoder.
Det kan blive endnu bedre
Test af de nye brintelektroder viser, at virkningsgraden i laboratoriet kommer over 90 procent, uden at der opstår slid på elektroderne. Og Per Møller tror, at den kan blive endnu bedre:

»Indtil nu har vi kun koncentreret os om katodesiden, altså der hvor brinten produceres. Næste skridt bliver at optimere anodesiden af processen, altså der hvor ilten produceres,« siger han og forventer, at virkningsgraden kan få endnu et nøk opad.

Nu er det planen, at 2011 og 2012 skal bruges på yderligere udvikling og test hos udvalgte kunder. Jørgen Krogsgaard Jensen forventer, at de første kommercielle anlæg vil være klar i 2013

John Casey

I would say a replication study from the Harvard Smithsonian group, to say the least, requires a response more useful than the usual debunking nonsense.

DanB

Blacklight does not have to convince
scientists, they merely have to produce the claims.

The comments to this entry are closed.

FullColor_1024x1024_72dpi
Click to visit our ImaginativePRO website

Categories

Blog powered by Typepad
Blog powered by Typepad
Member since 09/2010
My Photo